Sähkönkulutus.fi

Energiamerkintä kertoo kulutuksesta

Kodinkoneiden energialuokitus kertoo, kuinka vähällä sähköllä laite toimii. Laitteen sähkönkulutus ilmoitetaan energialuokkaa kuvaavalla asteikolla A - G, jossa A on paras ja G huonoin.

Merkinnän tarkoitus on auttaa kuluttajia vertailemaan laitteiden energiankulutusta. Lisäksi merkintä ohjaa laitteiden valmistajia tekemään yhä energiatehokkaampia ja pitkäikäistempia laitteita.  

Energiamerkillä on ollut selvä vaikutus energiatehokkaampien kotitalouslaitteiden kehittämiseen. Nykyään suurin osa markkinoilla olevista laitteista täyttääkin A-luokan vaatimukset. Kylmälaitteissa on saatavilla myös A+ ja A++ -luokan laitteita, jotka kuluttavat vielä vähemmän sähköä. Niiden sähkönkulutus on 25 - 40 % pienempi kuin tavallisilla A-luokan laittella. Kaikki tunnetut valmistajat ovat tuoneet markkinoille myös huippuenergialuokan kylmälaitteita.

Laitteen valinnalla ja hoidolla parhaaseen lopputulokseen

Kodinkoneiden energiankulutukseen voidaan vaikuttaa valitsemalla vähän energiaa kuluttava laite. Sen lisäksi oikealla sijoituksella, käytöllä ja huollolla on huomattava vaikutus laitteiden kuluttaman energian määrään.

Laitteiden sijainti ja puhtaanapito vaikuttavat merkittävästi sähkönkulutukseen. Esimerkiksi takan tai lieden läheisyydessä oleva kylmälaite kuluttaa selvästi enemmän sähköä kuin kauempana oleva. Myös laitteiden vaatimat etäisyydet seinistä kannattaa huomioida, sillä ilmankierron estyminen aiheuttaa koneelle turhaa jäähdytystarvetta. Se puolestaan nostaa sähkönkulutusta ja melutasoa sekälyhentää laitteen käyttöikää. Myös pölyt kannattaa imuroida säännöllisesti pakastimen ja jääkaapin jäähdytysritiliköstä.